Hayallerinizi şehrin merkezinde gerçekleştirin!

T.C. ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNDEN

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Meslek Yüksekokulumuza 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Sıra No Bölüm Program Alınacak                         Öğretim Üyesi Sayısı

Unvanı

Unvan Özel Şartlar / Açıklamalar
1 MİMARLIK ve ŞEHİR PLANLAMA BÖLÜMÜ Mimari Restorasyon 1

Yrd. Doç.

 

Türk İslam Sanatları alanında Doktora yapmış olmak Türk Milli mimarlığının Evrimi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak, Yükseköğretim kurumlarında en az 1 (bir) yıl süreli ders verme deneyime sahip olmak.

2
TIBBİ HİZMETLER ve TEKNİKLER Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 1 Yrd. Doç. Bilgi Belge Yönetimi alanında Doktora yapmış olmak , Yükseköğretim kurumlarında en az 1 (bir) yıl süreli ders verme deneyime sahip olmak.

 

Adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23, 25 ve 26 ncı maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şarttır.

 

Başvuruda İstenilen Belgeler:

 • Akademik Kadro İlan Metni
 • Başvuru dilekçesi ( Sınava gireceği yabancı dil belirtilmelidir.)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • İkametgâh
 • Askerlik Durumunu Gösteren Belge (Terhis / Tecil Belgesi ( Erkek adaylardan)
 • Adli sicil kaydı
 • 2 Adet Fotoğraf
 • Özgeçmiş ( YÖK Formatlı Akademik Özgeçmiş )
 • Lisans Diploması
 • Yüksek Lisans Diploması
 • Doktora Diploması
 • Unvan Özel Şartlarıyla ilgili belgeler.

 

Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. (Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir.)

 

Yabancı Dil Sınavı
ve
Yabancı Dil Sınavında Başarılı olan Adaylardan İstenilen Belgeler

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvurularda 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendine göre Yüksekokulumuzca ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır. Yüksekokulumuzun yapacağı yabancı dil sınavından en az 50 (Elli) puan almış olmak gerekmektedir.

Yardımcı doçentlik için başvuran isteklilerden yabancı dil sınavında başarı gösterenler aşağıda yazılı belgeleri Yüksekokul müdürlüğüne yabancı dil sınavı sonucunun tebliğini izleyen üç gün içinde teslim ederler.

 • YÖK Formatlı Özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosya ( 4 Takım olarak ) ( Bilimsel yayın ve çalışmaları kapsayan dosyada; Atıflar Listesi, Yayınların Listesi, Dergilerde Editörlük ve Hakemlik, Eğitim Öğretim ve Araştırma Faaliyetleri, Alınan Ödüller, Kongre ve Sempozyum Bilim Kurulu Üyeliklerine ait belge ve bilgiler bulunmalıdır)
 • Başvurduğu Alanla ilgili sahip olduğu diğer sertifika ve belgeler,

 

BAŞVURU TAKVİMİ

Başvuru Başlangıç Tarihi      : 29.08.2016
Son Başvuru Tarihi                 : 21.09.2016
Yabancı Dil Sınavı                  : 23.09.2016

 

BAŞVURU ADRESİ

T.C. ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU
Yenişehir Mah. Barajyolu Cad. No:18 Ataşehir / İSTANBUL
T: +90 216 455 77 70 Pbx      F:+90 216 548 28 17
www.adiguzel.edu.tr

 

Başvurular Yüksekokul Müdürlüğümüze “ Şahsen ” yapılacaktır. Posta veya internet üzerinden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.