Hayallerinizi şehrin merkezinde gerçekleştirin!

Meslek Yüksekokulumuza aşağıda belirtilen programlarına 2547 Sayılı Kanunun 23. ve 26. maddesi ile 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca sözleşmeli tam zamanlı öğretim üyesi (Profesör, Yardımcı Doçent)  alınacaktır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

 • Adayın başvurduğu kadroya ait anabilim dalı ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe (Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracaklar yabancı dilini belirtmelidir.)
 • Özgeçmiş  (YÖK formatında)
 • 2 adet fotoğraf
 • Nüfus cüzdanı Fotokopisi
 • Adli Sicil Kaydı
 • Askerlik durum belgesi
 • Onaylı diploma fotokopileri ve gerekli belgeler (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır. 
 • Doçentlik belgesinin tasdikli sureti (Profesör kadrosuna başvuracaklar için)
 • Varsa merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini
 • Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştıkları kurumdan alacakları ayrıntılı hizmet belgelerini dosyalarında sunmaları zorunludur.
 • Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına, Doçent unvanı olanlar da Yardımcı Doçent kadrolarına başvuru yapamazlar.
 • Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri (Profesör kadrosuna başvuracaklar için)

Yukarıdaki belgeleri içeren, Profesörler 6 (altı), Yardımcı Doçentler 4 (dört) adet dosya teslim edeceklerdir.

NOT:

 • Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. 
 • Yardımcı Doçent adaylarının 2457 sayılı Kanunu’nun 23/b maddesinde belirtilen yabancı dil sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.  Sınav tarihi daha sonra web sayfamızda duyurulacaktır.
 • Yukarıda belirtilen koşullara ek olarak başvurulan kadroya ilişkin özel koşullar açıklama sütununda belirtilmiştir. 

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazete’de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gündür. (Başvuru Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu, İnsan Kaynakları Birimine şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılamayan başvurular ve posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)

 

BÖLÜM ANABİLİM/ANASANAT DALI/PROGRAM KADRO ÜNVANI KADRO SAYISI UZMANLIK ALANI/ ARANILAN ŞARTLAR
Yönetim ve Organizasyon Bölümü İşletme Yönetimi Profesör 1 Doçentlik ünvanını Yönetim ve Organizasyon alanında almış olmak
Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Mekatronik Yardımcı Doçent 1 Makine Mühendisliği bölümünde lisans mezunu olmak. Doktorasını Enerji Bilim Dalında tamamlamış olmak