Hayallerinizi şehrin merkezinde gerçekleştirin!

 

ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

Bahar dönemi yarıyıl sonu notu olarak FF ve FD alıp başarısız olan öğrenciler başarısız olduğu derslerin bütünleme sınavına dilekçe vermeden girebilirler,

Bahar dönemi yarıyıl sonu notu olarak  DC, DD, CC üstü nota sahip olan öğrenciler  19.06.2017 / 20.06.2017 tarihleri arasında Yazı İşleri Birimine dilekçe vererek bütünleme sınavına girebilirler.

Bütünleme Sınavları İle İlgili Diğer Esaslar

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 19.06.2012 tarihli toplantısında ve Yüksekokulumuz Yönetim Kurulunun 18.12.2013 tarih 12 sayılı toplantısında alınan karar gereğince bahar yarıyıl bütünleme sınavlarında;

  • Final sınavına girmeyen veya bahar dönemi yarı sonu notu olarak FF ve FD alıp başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavına başarısız olduğu derslerin bütünleme sınavına dilekçe vermeden,
  • Final sınavları sonucunda bahar dönemi yarıyıl sonu notu olarak DC, DD, CC üstü nota sahip olan öğrenciler Yazı İşleri Birimine dilekçe vererek bütünleme sınavına girebilirler.
  • Bütünleme sınavı dilekçesi vererek sınava girmeyen öğrencinin final sınavı notu esas alınır. Derse devam ve uygulama ile ilgili koşulları yerine getirerek o dersin yarıyıl sonu (final) sınavına girme hakkı olduğu halde sınavına girmeyen öğrencilere doğrudan FF notu verilir. Her iki durumdaki öğrencilerin notları, mutlak değerlendirme hesaplamaları dışında tutulur.
  • Bütünleme ve final sınavları için mazerete dayalı telafi sınavı yapılmaz.
  • Bütünleme sınav notu, yarıyıl sonu (final) sınavı notu yerine geçer. Geçme notu dönem içi notlar dikkate alınarak belirlenir ve nihai not öğrencilerin transkriptlerine işlenir.