Hayallerinizi şehrin merkezinde gerçekleştirin!

2017-2018 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI KAYIT YENİLEME / DERS SEÇME İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

2017-2018  Eğitim Öğretim yılına ait kayıt yenileme ve Ders Kayıt işlemleri ile ilgili takvim ve uygulanacak usul ve esaslar aşağıdadır.

KAYIT YENİLEME İLE İLGİLİ GENEL ESASLAR

 • Sınıfı geçen her öğrenci dönem kaybı yaşamamak için kayıt yenileme işlemini 08 Ocak -05 Şubat 2018 tarihleri arasında mali yükümlülüğünü de yerine getirmek koşulu ile gerçekleştirebilir. 
 • Yeni kayıt olan öğrencilerin Bahar dönemine ait ders kayıtları, ilgili dönem başında Öğrenci Otomasyonu (OBS) üzerinden Öğrenci tarafından yapılır. Bu öğrenciler ders kayıt formlarının internet çıktılarını alarak öğretimin31 Ocak -02 Şubat 2018 tarihleri arasında danışmanlarına onaylatmak ve bir nüshasını Öğrenci İşleri Birimine teslim etmek zorundadır.
 • Öğrenciler herhangi bir nedenle derse yazılma işlemini gerçekleştirmediği takdirde derslere ve sınavlara giremezler ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Herhangi bir derse kayıtlı olmayan öğrencinin, öğrencilik haklarından yararlanmaksızın öğrencilik statüsü devam eder. Ancak bu süreler azami öğrenim süresinden sayılır. Öğrenim süresinden sayılmasını istemeyen öğrencilerin kayıt dondurma işlemi yaparak izinli sayılma hakları saklıdır.
 • Öğrenciler bir sonraki yıla ve döneme ait dersleri alamazlar.
 • 29 yaşını doldurmuş erkek öğrenciler, kayıt yenileme ve derse yazılma işlemlerini, Askerlik Şubelerinden “kayıt olmalarında sakınca olmadığına”dair yazılı belgeyi Öğrenci İşleri Birimine teslim ettikten sonra yapabileceklerdir.
 • Kayıt Yenileme işleminin tamamlanması için ders kaydının öğrenci tarafından yapılarak onaya gönderilmiş olması, kaydın danışman tarafından onaylanması ve döneme ait öğrenim ücretinin tamamının ödenmiş olması gerekmektedir.

 

KAYIT YENİLEME İLE İLGİLİ ÖNEMLİ UYARILAR

 • Öğrenciler 08 Ocak -05 Şubat 2018 tarihleri arasında, hafta içi saat 09:00 -17:30 ve Cumartesi günleri saat 10:30-16:00 saatleri arasında kayıt yenileme hakkına sahiptir.
 • Kayıt Yenileme ve Ders Seçimi işlemlerinin yapılabilmesi için öğrencilerin geçmiş eğitim öğretim yıllarına ait borçlarını ödemesi gerekmektedir.

 

 

 • YÖK’nun aldığı karar gereği Öğretim Ücretleri Nakit olarak tahsil edilememektedir. Bu nedenle nakit ödemeyi planladığınız tutarı web sayfamızda belirtilen Banka Hesaplarımıza ödeyerek dekont ile kayıt yenileme işleminizi yapmanız gerekmektedir. Mütevelli Heyet kararı gereğince; İlan edilen sürenin bitim tarihinden sonra her gün için aylık %5 gecikme faizi uygulanacaktır.

 

BANKA BİLGİLERİ

FİNANSBANK TR43 0011 1000 0000 0064 0499 98
İŞ BANKASI TR97 0006 4000 0011 2260 3189 38
YAPI KREDİ BANKASI TR54 0006 7010 0000 0092 2385 60
DENİZBANK TR30 0013 4000 0601 1758 4000 01

 

DERS SEÇİMLERİ İLE İLGİLİ GENEL ESASLAR:

        2017-2018 Eğitim – Öğretim yılı Bahar Dönemi ‘‘ Ders Seçim İşlemleri ’’ 31.01.2018 – 02.02.2018 tarihleri arasında http://obs.adiguzel.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx web adresindeki öğrenci otomasyon sisteminden yapılacaktır.

 • Kayıt Yenileme ve Ders Seçimi işlemlerinin yapılabilmesi için öğrencilerin geçmiş eğitim öğretim yıllarına ait borçlarını ödemesi gerekmektedir.
 • Öğrenci, kaydolmadığı derslere devam edemez, bu derslerin sınavlarına giremez, derslerden not alamaz.
 • Öğrenciler bir sonraki yılla ait dersleri alamazlar.
 • 29 yaşını doldurmuş erkek öğrenciler, kayıt yenileme ve derse yazılma işlemlerini, Askerlik Şubelerinden “kayıt olmalarında sakınca olmadığınadair yazılı belgeyi Öğrenci İşleri Birimine teslim ettikten sonra yapabileceklerdir.
 • Öğrenciler herhangi bir nedenle derse yazılma işlemini gerçekleştirmediği takdirde derslere ve sınavlara giremezler ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Herhangi bir derse kayıtlı olmayan öğrencinin, öğrencilik haklarından yararlanmaksızın öğrencilik statüsü devam eder. Ancak bu süreler azami öğrenim süresinden sayılır.
 • Devamsızlık nedeniyle başarısız olunan derslerin (DZ) tekrarında devam zorunluluğu vardır.
 • Sadece Güz Dönemi için Kayıt Donduran öğrencilerin Bahar Dönemine ait Ders seçimi yapabilmeleri için kayıt yenileme işlemini gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

 

DERS SEÇİMİ SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı Öğrencileri

 İsteğe Bağlı Hazırlık sınıfında okuyan öğrenciler ders seçimi yapmayacaklardır.

1.Sınıf Öğrencileri

1sınıf öğrencilerinin ders seçimlerini http://obs.adiguzel.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx web adresindeki öğrenci otomasyon sisteminden belirlenen tarihlerde yapabileceklerdir.

2.Sınıf Öğrencileri

 1. sınıf öğrencileri ders seçimlerini http://obs.adiguzel.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspxweb adresindeki öğrenci otomasyon sisteminden belirlenen tarihlerde yapabileceklerdir.

1-) 1.sınıfta (Bahar Döneminde) FF- FD kalmış olduğu derslerini ders seçimini yaparken öncelikli olarak seçmek zorundadırlar.

2-) 1.sınıfta (Bahar Döneminde) DD – DC sorumlu olarak geçtikleri derslerini tekrar alıp almayacaklarını ve diğer derslerle ilgili sorularını Danışman hocaları ile görüşerek ders seçimlerini yapabileceklerdir.

3-) 30 AKTS üzerinde ders alması gereken öğrencilerin Danışman Hocaları ile görüşüp ‘‘AKTS artırımı’’ için dilekçe yazmaları gerekmektedir.

4-) Muaf oldukları dersler varsa bile muaf oldukları derslerin ders seçim ekranından eklenmesi gerekmektedir. Muaf olunan dersler Öğrenci İşleri Birimi tarafından daha sonra öğrencinin ders kayıt ekranına işlenecektir.   

5-) Alan dışı seçmeli derslerde kontenjan sınırlaması bulunmaktadır.

6-) Alan dışı seçmeli derslerinizi seçerken okuduğunuz programınızın dışında açılan alan dışı seçmeli dersleri seçmelisiniz. 

7-) Ders Seçim kağıtlarının danışman onaylı ve öğrenci imzalı olarak 3 ‘er nüsha halinde düzenlenerek bir nüshasını öğrencinin kendisine alması, bir nüshasını öğrenci işleri birimine verilmesi ve bir nüshasının da Danışman Öğretim Görevlisine teslim edilmesi gerekmektedir.

KAYIT YENİLEME ve DERS KAYIT İŞLEMLERİ TAKVİMİ

Yapılacak İşlem Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
Dönem Uzatan ve Güz Döneminde Kayıt Donduran Öğrencilerin Kayıt Yenileme İşlem Tarihleri 08.01.2018 02.02.2018
Kurumlar Arası Yatay Geçiş Asil Liste Kesin Kayıt Tarihi 30.01.2018 01.02.2018
Kurumlar Arası Yatay Geçiş Yedek Liste Kesin Kayıt Tarihi 02.02.2018 02.02.2018
Ders Seçim ve Ders Kayıt Tarihleri 31.01.2018 02.02.2018
Bahar Dönemi Kayıt Dondurma İşlem Tarihleri 05.02.2018 23.02.2018