Hayallerinizi şehrin merkezinde gerçekleştirin!
  1. Normal öğrenim süresini uzatsa da 2013-2014 / 2014-2015 ve 2015-2016 girişli öğrencilerin bursları aynen devam eder.
  2. 2016-2017 Eğitim Öğretim yılı ve sonraki yıllar girişli olup normal öğrenim süresi olan 2 (iki) yılı uzatan öğrencilerden % 100 burslu olanların bursu % 75 olarak uygulanır, diğer orandaki burslu öğrenciler normal süreyi uzatsalar bile sahip oldukları burs yüzdeleri kesintisiz olarak devam eder.
  3. 2016-2017 Eğitim Öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarında normal öğretim süresini uzatarak ders alacak öğrencilerden;

1)Alınacak ders kredisi başına KDV dahil 420 (Dörtyüzyirmi) TL alınır.

2)Ders kredi toplam tutarı, yarı dönem öğrenim ücretini aşan öğrencilerden yarı dönem öğrenim ücreti alınır.