Hayallerinizi şehrin merkezinde gerçekleştirin!

Uluslararası normlarda eğitim vermek üzere yola çıkan, Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu’nda programlar günümüz iş dünyası gereksinimleri çok iyi analiz edilerek oluşturulmuştur.Global dünyada bilgiye erişim çok kolaylaşmış ve bilgi kaynakları her türlü platformlarda kolay ulaşılabilir hale gelmiştir. Ancak, önemli olan, kişiyi farklılaştıracak ve değerli kılacak durum bu bilgiye nasıl ulaştığı değil, ulaştığı bilgiyi doğru zamanda ve doğru yerlerde kullanabilme yeteneğidir. Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulun’da biz bilgiyi doğru yerde ve doğru zamanda kullanan, teori ile pratiği birleştirmiş, ülkesinin değerlerine sahip çıkan, toplumsal sorumluluğu yüksek aynı zamanda global dünyanın da gereksinimlerini de iyi analiz etmiş ve kendini bu doğrultuda geliştirmiş, meslek sahibi bireyler yetiştirmeyi planlıyoruz.