Hayallerinizi şehrin merkezinde gerçekleştirin!

KENDİNE GÜVEN VE GİRİŞKENLİK EĞİTİM PROGRAMI

Eğitime Kimler Katılabilir?

Her sınıf seviyesinden ve bölümden isteyen her öğrenci 21 Şubat 2018 tarihine kadar PDR Birimine bireysel başvuru yaparak katılabilir.

Atılganlık becerileri eğitim çalışmasının amacı nedir?

(1) Öğrencilerin girişken, çekingen ve saldırgan davranışlar arasındaki farkı anlaması,

(2) ilişkilerindeki kişisel haklarını bilmesi ve gerektiğinde bu hakları uygun biçimde savunması,

(3) olumlu ya da olumsuz duygu ve düşüncelerini uygun şekilde ifade etmesini öğrenmesi (Ben Dili),

(4) ne zaman, nerede, ne derece ve kimlere karsı girişken davranacağının kararını vermeyi öğrenmesi,

(5) kendine güveninin artması,

(6) kişiler arası iletişim becerilerinin artması ve

(7) sözel olmayan davranışlara yönelik farkındalık geliştirmesini sağlamaktır.

Eğitimin uygulanışı:

  • Eğitim programı en fazla 20 kişiden oluşmaktadır.
  • Eğitim Tarihi: 22 Şubat – 29 Mart 2018 tarihleri arası Perşembe günleri, 6 hafta boyunca devam edecektir.
  • Eğitimin Saati ve Yeri: 15:00 -16:30, Mini Konferans Salonu (5. Kat)
  • Eğitim Rehberlik ve Psikolojik Danışman Burcu Gök tarafından verilecektir.