Hayallerinizi şehrin merkezinde gerçekleştirin!

İletişim, kişilerin duygu ve düşüncelerini yazılı, sözlü, görsel veya beden dili ile birbirlerine ilettiği bir süreçtir. Diğer insanlarla her türlü sözlü ve sözsüz etkileşim kurmaktır.
İletişim için iletişimi başlatan, düşüncelerini anlatacak olan kaynak kişi, kaynak kişiden iletilen mesajı alan ve değerlendiren alıcı kişi, duygu ve düşüncelerin alıcıya ulaşmasını sağlayacak bir mesaj ve alıcının mesajı alıp değerlendirip kaynak kişiye yeni mesaj iletilmesi yani geri bildirim gereklidir.
İletişim sözlü ve sözsüz olarak sınıflandırılabilir.
Sözlü iletişimde dil önemlidir yazılan ve konuşanlar sözcüklerle ifade edilir.
Sözsüz iletişim ise diksiyon, jestler, mimikler, beden duruşu, göz teması ile iletişimin sağlanmasıdır.
İletişimin sağlıklı ve etkili bir şekilde yürütülmesi duygu, düşüncelerimizin doğru iletilmesi ve doğru anlaşılması açısında önemlidir. Etkili iletişim için;

 Kendimizi tanımak,
 Kendimizi doğru ifade etmek,
 Karşımızdakini etkin ve dikkatli dinlemek,
 Empati kurabilmek,
 Hoşgörülü ve önyargısız olmak,
 Eleştirilere karşı açık olmak,
 Beden dili, göz teması, hitap, ses tonu vb. doğru kullanabilmek önemlidir.

Bu şekilde kendi isteklerimizi, ihtiyaçlarımızı, ne anlatmak istediğimizi bilerek, kendimizi doğru bir şekilde karşımızdakine anlatmış ve yanlış anlaşılmaların önüne geçmiş oluruz. Etkili ve doğru iletişim kendimizi doğru ifade etmemizin yanı sıra karşımızdakini de doğru anlamamızı, iletişim engellerini ortadan kaldırmamızı sağlar. Bu nedenle karşılıklı dinamik bir süreç olan iletişimde kendimizi ifade etmekle birlikte karşımızdaki kişinin duygu ve düşüncelerini de paylaşabilmemiz gerekir.
Karşımızdaki kişinin ilettiği mesajı doğru ve eksiksiz anlamak için iletişim içinde bulunulan kişiyi yargılamadan, sözünü kesmeden, uygun beden dilini kullanarak, göz teması kurarak dinleyebilmek önemlidir. Bunun yanı sıra kendimizi karşımızdaki kişinin yerine koyarak olaylara onun bakış açısıyla bakabilmek, o kişinin duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamak, hissetmek ve bu durumu ona iletmekte olası iletişim hatalarını engeller.
Etkili iletişim kurabilmek doğuştan gelen yeteneklerden biri olmaktan çok, eğitimle geliştirilebilen özelliklerdir. Etkili iletişim becerilerinin geliştirilmesi iletişimin, kendinizi ifade edebilmenizin, iletişim içinde olduğumuz kişileri anlayabilmemizin ve anlaşılabilmenizin de kalitesini artırır.
Kendinizi doğru ve etkili bir şekilde ifade etmek, doğru anlamak ve doğru anlaşılmak konusunda zorluk yaşadığınızı düşünüyorsanız bir uzmandan destek alabilirsiniz.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık birimi olarak yıl boyunca yanınızdayız.