Hayallerinizi şehrin merkezinde gerçekleştirin!

Meslek Yüksekokulumuz Lojistik Program Başkanı Öğr. Gör. Özhan GÖRÇÜN ve Kadir Has Üni. Uygulamalı Bilimler Fakültesi Lojistik Programı Öğretim Üyesi Dr. Ömer Faruk GÖRÇÜN’ ün  yazdığı “Lojistik Maliyetler Çerçevesinde Karadeniz Limanlarının Multimodal Taşımacılığa Uygunluklarının Analizi – Utility Analysis of Ports of the Black Sea to Multi-Modal Transport in the Frame of Logistics Costs” makalesi Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi’nin 21. sayısında yayımlanmıştır.

İlgili makaleye buradan ulaşabilirsiniz.