Hayallerinizi şehrin merkezinde gerçekleştirin!


ek tercih

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ek kontenjan döneminde Meslek Yüksekokulumuza ait  ön lisans programlarının herhangi birini tercih ederek yerleşen ( % 100 Burslu yerleşen öğrenciler hariç) her öğrenciye tercih sırasına göre :

 • 1. ve 2. sırada tercih ederek yerleşen her öğrenciye % 65 Tercih Bursu
 • 3. ve daha alt tercihlerinde ücretli veya %25 burslu olarak yerleşen her öğrenciye  % 40 Mütevelli Heyet Ek Kontenjan Bursu verilir.
 • Kayıt tarihi : 06.09.2016 – 09.09.2016 

 

ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU EK YERLEŞTİRME KAYITLARI İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

Meslek Yüksekokulumuza kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri için kayıt sırasında aşağıda belirtilen belgeler ile gelmeleri, kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kendilerinin bizzat kayıta gelmeleri gerekmektedir. Eksik evrak ile kayıt yapılmaz.

 • 2016 ÖSYS Ek Yerleştirme Sonuç Belgesi: İnternet üzerinden çıktısı alınacaktır.
 • Diploma: Mezun olunan okuldan alınan “Lise Diplomasının Aslı”. Yeni mezunlar için diplomalar tanzim edilmemiş ise yeni tarihli “Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı”.

(Kayıt esnasında lise diplomasının aslı veya geçici mezuniyet belgesinin aslı getirilmelidir. Lise diploması yerine “Geçici Mezuniyet Belgesi” dışında hiçbir belge kabul edilmemektedir. Diploma kayıp ise mezun olunan okuldan yeni tarihli “Kayıp Belgesi” getirilmelidir.)

(Liseden bütünleme ve tek ders sınavları nedeniyle mezun olamayan öğrencilerin okullarından durumlarını belirtir imzalı,  mühürlü resmi belge ile 06-09 Eylül 2016 tarihleri arasında kayıta gelmeleri gerekmektedir. Bu öğrencilerin kayıtları YÖK’ün 30.05.2016 tarih ve 31876 sayılı yazısı gereği 30 Aralık 2016 tarihine kadar geçici kayıtlı olarak yapılacak olup bu tarihe kadar lise diplomalarının asıllarını Meslek Yüksekokulumuza teslim etmeleri halinde kesin kayıtları yapılacak, aksi takdirde kayıtları yapılmayacaktır.)

 • Nüfus Cüzdanın Aslı ve Fotokopisi: Fotokopisine “Aslı gibidir” onayı yapılarak Nüfus Cüzdanının Aslı geri iade edilecektir.
 • Fotoğraf: Son altı ay içinde çekilmiş 4,5cm X 6 cm ebadında 6 Adet FotoğrafFotoğrafların arka yüzüne öğrencinin adı ve soyadını açık olarak tükenmez kalemle yazılacaktır. Polaroid ve fotokopi resim kabul edilmeyecektir.
 • İkametgâh Belgesi:Muhtarlık, Nüfus Müdürlüğü’nden alınacak adres bilgilerini gösterir belge veya öğrenci işlerinden alınarak doldurulacak “Adres Beyan Dilekçesi ”.
 • Askerlik Belgesi: 1997 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için askerlik şubesinden alınacak “Askerlik Durum Belgesi”.
 • Sabıka Kaydı ( Adli Sicil Kaydı)
 • Sağlık Raporu(Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı’na kaydolacak öğrencilerin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları gerekmektedir.)

 NOTLAR:

 • Adayların, kayıt için bizzat başvurmaları gerekir. Posta ile kayıt yapılmaz. Haklı ve geçerli mazereti olanlar bunu belgeledikleri takdirde vekâlet yoluyla kayıt olabilirler.
 • ÖĞRENİM ÜCRETİNİ ÖDEME YÖNTEMLERİ

Öğrenim ücreti Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu tarafından ilan edilen bankanın/ kurumun prosedürlerine uygun kredili sözleşme düzenlenmesi ve kredili mevduat hesabı açılması veya kredi kartı ile ödenmesi  koşuluyla kesin kayıt esnasında % 25 peşin bakiye 6 eşit taksitte her ayın en geç 5. İş gününde tahsil edilir.

Kredili Mevduat Hesabı Açtırmada istenen Gerekli Belgeler                                                                                                                                                                                                          Maaşlı Velilerimizin;

· Yetkili tarafından kaşeli, imzalanmış maaş bordrosu, SGK Hizmet Dökümü,

Emekli Velilerimizin;

· Maaş bordrosu ya da maaşını aldığı bankadan hesap ekstresi

Ticari Firma Sahibi Velilerimizin;

· Ticaret Sicil Gazetesi · Faaliyet Belgesi · İmza Sirküleri (Banka tarafından aslı talep edilmektedir) Vergi Levhası (İmza atmaya yetkili kişinin hesap açılışında burada olması talep edilmektedir) 2014 – 2015 yılları kurumlar beyannamesi ile mizan ve 2016 yılı geçici beyanname

 • Mail Order da yapılabilir. (Kredi Kartıyla)

0001

 

 

GEÇERLİ OLAN KREDİ KART BİLGİLERİ

KREDİ KARTLARI
FİNANSBANK *KOMİSYONSUZ ÖDEME 6 TAKSİT
İŞ BANKASI *KOMİSYONSUZ ÖDEME 6 TAKSİT
YAPI KREDİ BANKASI KREDİ KARTINDAN KOMİSYON ALINIYOR 6 TAKSİT
GARANTİ BANKASI KREDİ KARTINDAN KOMİSYON ALINIYOR 6 TAKSİT

BANKA BİLGİLERİ

FİNANSBANK TR43 0011 1000 0000 0064 0499 98
İŞ BANKASI TR97 0006 4000 0011 2260 3189 38
YAPI KREDİ BANKASI TR54 0006 7010 0000 0092 2385 60
GARANTİ BANKASI TR62 0006 2000 3910 0006 2951 81


Bankadan Havale / EFT işlemlerinde açıklama kısmına Öğrencinin Adı Soyadı yazılmalıdır