Hayallerinizi şehrin merkezinde gerçekleştirin!

2017 – 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS SEÇİMLERİ

2017-2018 Eğitim – Öğretim yılı Güz Dönemi ‘‘ Ders Seçim İşlemleri ’’ 13.09.2017 tarihinde saat 11:00 ‘da başlayacak olup 15.09.2017 tarihinde saat 24:00 ‘da bitecektir.

Öğrencilerimiz ders seçimlerini belirtilen tarihlerde http://obs.adiguzel.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx web adresindeki öğrenci otomasyon sisteminden yapılacaktır.

Döneme ait öğrenim ücretini ödemeyen öğrencilerin ders kaydı sistemden açılmaz. Sehven ders kaydı yapılmış olsa dahi iptal edilir.

Öğrenci, kaydolmadığı derslere devam edemez, bu derslerin sınavlarına giremez, derslerden not alamaz.

Öğrenciler bir sonraki yılla ait dersleri alamazlar.

29 yaşını doldurmuş erkek öğrenciler, kayıt yenileme ve derse yazılma işlemlerini, Askerlik Şubelerinden “kayıt olmalarında sakınca olmadığına” dair yazılı belgeyi Öğrenci İşleri Birimine teslim ettikten sonra yapabileceklerdir.

Öğrenciler öğretim ücretini yatıramadıkları için veya farklı nedenlerle kayıt yenileme ve derse yazılma işlemini gerçekleştirmeyebilirler. Bu durumdaki öğrenciler öğrencilik haklarından (öğrenci belgesi, kimlik, paso, askerlik şubesine yazı vb.) yararlanamazlar ve erkek öğrenciler için askerlik şubesine gerekli bildirim yapılır. Kaydını yenilemeyen, herhangi bir derse kayıtlı olmayan öğrencinin, öğrencilik haklarından yararlanmaksızın öğrencilik statüsü devam eder. Ancak bu süreler azami öğrenim süresinden sayılır.

Devamsızlık nedeniyle başarısız olunan derslerin (DZ) tekrarında devam zorunluluğu vardır.

DERS SEÇİMİ SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 

İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı Öğrencileri

 İsteğe Bağlı Hazırlık sınıfında okuyan öğrenciler ders seçimi yapmayacaklardır.

1.Sınıf Öğrencileri

1-1sınıf öğrencilerinin ders seçimleri Öğrenci İşleri Birimi tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

  1. Muaf olunan dersler Öğrenci İşleri Birimi tarafından daha sonra öğrencinin ders kayıt ekranına işlenecektir.

 

2.Sınıf Öğrencileri

1- 1.sınıfta (Güz Döneminde) FF- FD kalmış olduğu derslerini ders seçimini yaparken öncelikli olarak seçmek zorundadırlar.

  1. 1.sınıfta (Güz Döneminde) DD – DC sorumlu olarak geçtikleri derslerini tekrar alıp almayacaklarını ve diğer derslerle ilgili sorularını Program Başkanları ile telefonda görüşerek yada Yüksekokulumuza gelerek kendileriyle birebir ders seçimlerini yapabileceklerdir.

3- Muaf oldukları dersler varsa bile muaf oldukları derslerin ders seçim ekranından eklenmesi gerekmektedir. Muaf olunan dersler Öğrenci İşleri Birimi tarafından daha sonra öğrencinin ders kayıt ekranına işlenecektir.